Werkwijze

Ik werk graag samen met de klant om tot een optimaal resultaat te komen; soms is het daarvoor nodig om te procederen, maar indien procedures voorkomen kunnen worden, heeft dat te allen tijde de voorkeur. Ik vind het belangrijk om de klant goed te kennen en met hem/haar een vertrouwensband te krijgen waardoor een jarenlange zakelijke relatie kan ontstaan. Ik kom snel tot de kern van de zaak en probeer cliënten met positieve kritiek voor toekomstige problemen te beschermen. Soms is het beter om een beperkt verlies te nemen en de zaken voor wat betreft de toekomst in orde te hebben.

Voor een goede samenwerking is het naar mijn mening nodig om korte (communicatie)lijnen te hanteren. Ik streef ernaar om steeds bereikbaar te zijn, zowel telefonisch als per e-mail. Mocht ik onverhoopt niet direct beschikbaar zijn, dan streef ik er steeds naar om gemiste oproepen nog dezelfde dag, doch uiterlijk binnen 24 uur, terug te bellen of te beantwoorden.