Rechtsgebieden

Ik ben in 1998 afgestudeerd in Nederlands recht in de afstudeerrichting Bedrijfsjuridisch. Hierbij lag de nadruk op het arbeidsrecht, waarmee ik mij steeds heb bezig gehouden. In de loop der tijd is de aandacht lichtelijk verschoven naar het ondernemingsrecht, waarvan het arbeidsrecht vanzelfsprekend deel uitmaakt. Ik treed op voor zowel particulieren als voor ondernemers en hun onderneming(en). Binnen mijn huidige praktijk houd ik mij bezig met rechtsgebieden waarmee ondernemingen te maken hebben, zoals onder meer insolventierecht, arbeidsrecht, huurrecht en incasso's, maar ook met algemeen verbintenisrechtelijke zaken. Daarnaast heb ik in het insolventierecht veel ervaring opgedaan omdat ik veelvuldig door meerdere rechtbanken in Nederland tot faillissementscurator werd benoemd.

Jaarlijks volg ik in het kader van de door de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht gestelde Permanente Opleiding vervolg- en specialisatiecursussen op het gebied van voornamelijk arbeidsrecht, ondernemingsrecht, huurrecht en insolventierecht.

Mr Ivo Stolting heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:
- arbeidsrecht
- huurrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.